יום שישי, 25 בנובמבר 2022

🌹 זמני שבת פרשת תולדות בבית הרמב"ם:16:19 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

14:45 - תהלים 📜
15:30 - מנחה של שבת
16:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
17:15 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 18 בנובמבר 2022

🌹 זמני שבת פרשת חיי שרה בבית הרמב"ם16:22 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

14:45 - תהלים 📜
15:30 - מנחה של שבת
16:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
17:17 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 4 בנובמבר 2022

🌹 זמני שבת פרשת לך לך בבית הרמב"ם:16:30 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ומוסף של שבת

15:00 - תהלים 📖

17:24 - צאת שבת ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 21 באוקטובר 2022

🌹 זמני שבת פרשת בראשית בבית הרמב"ם:17:44 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

16:00 - תהלים 😇
16:45 - מנחה של שבת
17:30 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
18:36 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום ראשון, 16 באוקטובר 2022

🕺🎉❤‍🔥 זמני שמחת תורה בבית הרמב"ם


17:49 | הדלקת נרות ומנחה
18:20 | ערבית של יו"ט וד"ת
18:55 | הקפות 🌀

8:00 | שחרית של יו"ט
10:15 | עליה לתורה של החתנים וילדי בית הכנסת
11:10 | תיקון הגשם 🌧️ ותפילת מוסף
11:45 | קידוש של החתנים 🥂 והקפות 🌀
13:00 | מנחה גדולה

18:42 | צאת החג
18:55 | ערבית (ניתן להגיע עם רכבים)


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 14 באוקטובר 2022

💖 זמני יום הושענא רבא בבית הרמב"ם


21:30 | שיעור לנשים בזום מהרב חייא (יישלח קישור במוצ"ש בקבוצת הרבניות).

22:30 | לימוד ותיקון ליל הושענא רבה בסוכת בית הכנסת (להביא ביגוד חם. טלית. וארבעת המינים).

00:30 | שיעור של הרב חייא.

5:25 | תפילת שחרית בשמחה ובזריזות (5:58 מניחים טלית).

🌴 שבת חוה''מ סוכות בבית הרמב"ם:17:51 | מנחה, קבלת שבת, ד"ת, וערבית של שבת.

8:00 | שחרית, עליה לתורה של ליאור רפאל אמסלם ד"ת ומוסף (בלי ארבעת המינים).
לאחר התפילה קידוש של משפחת אמסלם לכבוד בר המצוה.

16:15 | תהלים
17:00 | מנחה של שבת
17:45 | סעודה שלישית פיוטים ושיעור בסוכת בית הכנסת.
18:44 | צאת שבת ותפילת ערבית של מוצ"ש.

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב  ❤

יום שישי, 7 באוקטובר 2022

🌹 זמני שבת פרשת האזינו בבית הרמב"ם:18:00 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

15:30 - תהלים לילדים עם צל"שים
16:00 - שיעור פ"ש וענייני דיומא
17:00 - מנחה של שבת
17:45 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
18:52 - צאת שבת וערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 30 בספטמבר 2022

🌹 זמני שבת פרשת וילך-שובה בבית הרמב"ם


18:09 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

16:15 - שיעור פ"ש וענייני תשובה
17:15 - מנחה של שבת
18:00 - סעודה שלישית שירים ושיעור
19:01 - צאת שבת וערבית

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב  ❤

יום שישי, 23 בספטמבר 2022

🌹 זמני שבת פרשת נצבים בבית הרמב"ם


18:18 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

17:30 - מנחה של שבת
18:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
19:10 - צאת שבת וערבית ✨

00:30 - סליחות והתרת נדרים ❤‍🔥


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב