יום שישי, 31 במרץ 2023

🌹 זמני שבת פרשת צו - שבת הגדול בבית הרמב"ם:18:41 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

17:00 - תהלים 📜
17:45 - מנחה של שבת
18:30 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
19:35 - צאת שבת וערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב 

יום שישי, 24 במרץ 2023

🌹 זמני שבת פרשת ויקרא בבית הרמב"ם


18:36 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ומוסף של שבת

19:30 - צאת שבת ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 17 במרץ 2023

🌹 זמני שבת פרשת ויקהל פקודי - שבת החודש בבית הרמב"ם:


17:31 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה + פרשת החודש ד"ת ומוסף של שבת

15:45 - תהלים 📜
16:30 - מנחה של שבת
17:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
18:25 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב  ❤

יום שישי, 10 במרץ 2023

🌹 זמני שבת פרשת כי תשא - פרה בבית הרמב"ם17:26 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה + פרשת פרה ד"ת ומוסף של שבת

15:45 - תהלים 📜
16:30 - מנחה של שבת
17:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
18:20 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום ראשון, 5 במרץ 2023

🎉 תוכנית פורים בבית הרמב''ם:


יום שני תענית אסתר וליל פורים:

כניסת הצום: 4:49
🥳 17:45 - תפילת ערבית חגיגית וקריאת המגילה 📜
מומלץ להגיע בתחפושת 🤴👸
צאת הצום: 18:02
 
יום שלישי - פורים:

🥳 7:00 - תפילת שחרית וקריאת המגילה 📜
 
💵 זכר למחצית השקל:
34 ש''ח לנפש, מומלץ למסור לבית הכנסת (לבדק הבית).

💰 מתנות לאביונים:
מתנות לשני אביונים מינימום 40 ש״ח (20 ש''ח לכל אביון). אפשר להעביר דרכי יחולק ביום פורים עצמו.


💥🥳💥🥳💥🥳💥🥳💥
פורים שמח - בית הרמב''ם
💥🥳💥🥳💥🥳💥🥳💥

יום שישי, 3 במרץ 2023

🌹 זמני שבת פרשת תצוה - זכור בבית הרמב"ם17:21 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ופרשת זכור ד"ת ומוסף של שבת

לאחר התפילה תהיה קריאה נוספת של פרשת זכור 🌹

נשות מרוקו לא נהגו חובה בהגעה לשמיעת פרשת זכור, אבל השומעת תבוא עליה ברכה.

15:45 - תהלים 📜
16:30 - מנחה של שבת
17:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
18:15 - צאת שבת ערבית וברכת הלבנה ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב ❤

יום שישי, 24 בפברואר 2023

🌹 זמני שבת פרשת תרומה בבית הרמב"ם:17:16 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

15:30 - תהלים 📜
16:15 - מנחה של שבת
17:00 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
18:10 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 17 בפברואר 2023

🌹 זמני שבת פרשת משפטים בבית הרמב"ם17:10 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

15:30 - תהלים 📜
16:15 - מנחה של שבת
17:00 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
18:05 - צאת שבת וערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב 

יום שישי, 10 בפברואר 2023

🌹 זמני שבת פרשת יתרו בבית הרמב"ם:17:04 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

15:30 - תהלים 📜
16:15 - מנחה של שבת
17:00 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
17:59 - צאת שבת וערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 3 בפברואר 2023

🌹 זמני שבת פרשת בשלח-שירה בבית הרמב"ם:


16:58 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

15:15 - תהלים 📜
16:00 - מנחה של שבת
16:45 - סעודה שלישית שירים ושיעור לע"נ רחל פרץ ע"ה 🥂
17:54 - צאת שבת וערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב