יום שישי, 3 בפברואר 2023

🌹 זמני שבת פרשת בשלח-שירה בבית הרמב"ם:


16:58 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

15:15 - תהלים 📜
16:00 - מנחה של שבת
16:45 - סעודה שלישית שירים ושיעור לע"נ רחל פרץ ע"ה 🥂
17:54 - צאת שבת וערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 27 בינואר 2023

🌹 זמני שבת פרשת בא בבית הרמב"ם:16:52 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

15:15 - תהלים 📜
16:00 - מנחה של שבת
16:45 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
17:48 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 20 בינואר 2023

🌹 זמני שבת פרשת וארא בבית הרמב"ם:16:45 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

15:15 - תהלים 📜
16:00 - מנחה של שבת
16:45 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
17:42 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 13 בינואר 2023

🌹 זמני שבת פרשת שמות בבית הרמב"ם:


16:39 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ומוסף של שבת

15:00 - תהלים 📜

17:36 - צאת שבת ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 30 בדצמבר 2022

🌹 זמני שבת פרשת ויגש בבית הרמב"ם:16:28 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

14:45 - תהלים 📜
15:30 - מנחה של שבת
16:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
17:25 - צאת שבת וערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 16 בדצמבר 2022

🌹 זמני שבת פרשת וישב בבית הרמב"ם:16:20 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

14:45 - תהלים 📜
15:30 - מנחה של שבת
16:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
17:17 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 9 בדצמבר 2022

🌹 זמני שבת פרשת וישלח בבית הרמב"ם:16:19 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת
לאחר התפילה קידוש לכבוד העליה לתורה של יהב ואופק בן חמו 🥳

14:45 - תהלים 📜
15:30 - מנחה של שבת
16:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
17:15 - צאת שבת וערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 2 בדצמבר 2022

🌹 זמני שבת פרשת ויצא בבית הרמב"ם:16:17 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

14:45 - תהלים 📜
15:30 - מנחה של שבת
16:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
17:14 - צאת שבת וערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 25 בנובמבר 2022

🌹 זמני שבת פרשת תולדות בבית הרמב"ם:16:19 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

14:45 - תהלים 📜
15:30 - מנחה של שבת
16:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
17:15 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

יום שישי, 18 בנובמבר 2022

🌹 זמני שבת פרשת חיי שרה בבית הרמב"ם16:22 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

14:45 - תהלים 📜
15:30 - מנחה של שבת
16:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
17:17 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב