יום שישי, 9 באפריל 2021

✡️ זמני השבת ✨ פרשת שמיני✨ בבית הרמב"ם:

18:47- הדלקת נרות.

18:30- מנחה, קבלת שבת, ערבית של שבת.

8:00- שחרית וקריאת התורה, מוסף 1 ללא חזרה.

(מנחה של שבת וערבית של מוצ"ש באזור הבית).

19:42- צאת שבת.

⚡ *השבת נהיה 20 בתוך בית הכנסת, השאר בחוץ*

⚡ *בבקשה בבקשה להתחסן* 🙏

⚡ לא להגיע אם הינך בבידוד או עם תסמינים כלשהם.
⚡ שומרים על מושב בין אחד לשני.
⚡ מסכות חובה.
⚡ אלכוג'ל בכניסה וביציאה.

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב  ❤

אין תגובות: