יום שישי, 14 במאי 2021

✡️ זמני שבת פרשת במדבר בבית הרמב"ם


19:12 - הדלקת נרות.

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת.

8:00 - שחרית וקריאת התורה, ד"ת ומוסף 1 ללא חזרה.

(מנחה של שבת וערבית של מוצ"ש באזור הבית).

20:10 - צאת שבת.

⚡ האזור הממוגן של בית הכנסת הוא המטבח.

⚡ תפילות זריזות מהרגיל


⚡ לא להגיע אם הינך בבידוד או עם תסמינים כלשהם.

⚡ מסכות חובה.

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב 

אין תגובות: