יום שישי, 4 ביוני 2021

🌹 זמני שבת פרשת שלח לך בבית הרמב"ם:
19:25 - הדלקת נרות.

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת.

8:00 - שחרית וקריאת התורה, ד"ת ומוסף 1 ללא חזרה.

(מנחה של שבת וערבית של מוצ"ש באזור הבית).

20:24 - צאת שבת.

⚡ תפילות זריזות מהרגיל

⚡ לא להגיע אם הינך בבידוד או עם תסמינים כלשהם.

⚡ מסכות חובה.

http://rambammodiin.blogspot.com

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב  ❤

אין תגובות: