יום שישי, 18 ביוני 2021

🌹 זמני שבת פרשת חקת בבית הרמב"ם19:30 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת.

8:00 - שחרית, קריאת התורה, ד"ת ומוסף.
(סיום - לא יאוחר מ10:30)

18:15 - 🌹 מנחה של שבת 🌹

19:00 - 🥂 סעודה שלישית 🥂
19:30 - 🌺 שיעור 🌺

20:21 - צאת שבת וערבית (ברכת הלבנה).


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב  ❤

אין תגובות: