יום שישי, 16 ביולי 2021

🌹 זמני שבת פרשת דברים-חזון בבית הרמב"ם:19:29 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת.

8:00 - שחרית, קריאת התורה, ד"ת ומוסף של שבת.
(סיום - לשאוף ל10:15)

מנחה של שבת - לפי הביקוש, נשאל אחרי שחרית של שבת.

🥂 סעודה שלישית - בבית!

לסיים את הסעודה עד 5 דק לפני השקיעה (במודיעין - 19:44).

20:19 - צאת שבת.

20:35 - ערבית של מוצאי שבת ותשעה באב🕯️

😷 לשים מסיכות בבית הכנסת.
😷 תפילות מהירות.
😷 בבקשה לא להגיע אם הינך עם חום/שיעול או בבידוד.

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב  ❤

אין תגובות: