יום שישי, 27 בינואר 2023

🌹 זמני שבת פרשת בא בבית הרמב"ם:16:52 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

15:15 - תהלים 📜
16:00 - מנחה של שבת
16:45 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
17:48 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: