יום שישי, 17 במרץ 2023

🌹 זמני שבת פרשת ויקהל פקודי - שבת החודש בבית הרמב"ם:


17:31 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה + פרשת החודש ד"ת ומוסף של שבת

15:45 - תהלים 📜
16:30 - מנחה של שבת
17:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
18:25 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב  ❤

אין תגובות: