יום שישי, 31 במרץ 2023

🌹 זמני שבת פרשת צו - שבת הגדול בבית הרמב"ם:18:41 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

17:00 - תהלים 📜
17:45 - מנחה של שבת
18:30 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
19:35 - צאת שבת וערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב 

אין תגובות: