יום שישי, 7 באפריל 2023

🌹 זמני שבת חול המועד פסח בבית הרמב"ם18:46 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ומוסף של שבת

19:40 - צאת שבת ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: