יום שישי, 5 במאי 2023

🌹 זמני שבת פרשת אמור בבית הרמב"ם19:05 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

17:15 - תהלים 📜
18:00 - מנחה של שבת
18:45 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
20:02 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: