יום שישי, 19 במאי 2023

🌹 זמני שבת כלה פרשת במדבר בבית הרמב"ם:19:15 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

17:30 - תהלים 📜
18:15 - מנחה של שבת
19:00 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
20:13 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב ❤

אין תגובות: