יום שישי, 10 במאי 2024

🌹 זמני שבת פרשת קדושים בבית הרמב"ם19:09 - הדלקת נרות 🕯️🕯️
18:30 - מנחה, קבלת שבת ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

17:30 - תהלים 📜
18:15 - מנחה של שבת
19:00 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
20:08 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: