יום שישי, 21 ביוני 2024

🌹 זמני שבת פרשת בהעלותך בבית הרמב"ם


19:32 - הדלקת נרות 🕯️🕯️
18:30 - מנחה, קבלת שבת ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

17:45 - תהלים 📜
18:30 - מנחה של שבת
19:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
20:32 - צאת שבת ערבית וברכת הלבנה✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: