יום שישי, 5 ביולי 2024

🌹 זמני שבת פרשת קרח ור"ח תמוז בבית הרמב"ם19:32 - הדלקת נרות 🕯️🕯️
18:30 - מנחה, קבלת שבת ד"ת וערבית של שבת ור"ח

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת ור"ח
קידוש בשבת בבוקר לאחר התפילה לכבוד ראש חודש תמוז שיבוא עלינו לטובה🥂💫

17:45 - תהלים 📜
18:30 - מנחה של שבת
19:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
20:32 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב ❤

אין תגובות: