יום שלישי, 14 בספטמבר 2021

זמני יום הכיפורים התשפ"ב בבית הרמב"ם:


היום - יום שלישי בלילה:
00:30 | סליחות והתרת נדרים

מחר - יום רביעי - ערב כיפור:
8:00   | שחרית והתרת נדרים
13:00 | מנחה גדולה
13:30 | הכנת בית הכנסת
18:05 | לך אלי (להביא טלית גדול)
18:15 | כל נדרי
18:28 | כניסת הצום והדלקת נרות
18:45 | דבר תורה מהרב חייא וערבית

יום חמישי - יום הכיפורים:
06:00 | שחרית, בסוף קריאת התורה, הזכרת כל שמות הנפטרים
12:30 | הפסקה
15:30 | לימוד עקדת יצחק
16:00 | מנחה
18:00 | דברי התעוררות ונעילה (בדשא מול בית הכנסת)
19:05 | סיום הצום לחלשים וערבית
19:20 | סיום הצום לכולם, כיבוד קל וברכת הלבנה

😷 להקפיד על מסיכות בבית הכנסת.
😷 תפילות זריזות.
😷 אסור להגיע אם הינך עם חום/שיעול או בבידוד.


כתיבה וחתימה טובה 🖋️
כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב  ❤

אין תגובות: