יום שני, 20 בספטמבר 2021

💫🌹 חג ראשון של סוכות בבית הרמב"ם: 🌹💫


18:21 | הדלקת נרות ומנחה
18:50 | דבר תורה מהרב חייא וערבית של יו"ט

8:00 | שחרית עם ארבעת המינים, ד"ת ומוסף של חג🔥🌴
(כל סוכות לא מניחים תפילין)

17:30 | מנחה של יו''ט
18:15 | שיעור בענייני דיומא מהרב חייא
19:14 | צאת החג ותפילת ערבית

😷 להקפיד על מסכות בבית הכנסת.
😷 תפילות זריזות.
😷 אסור להגיע אם הינך עם חום/שיעול או בבידוד.

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב  ❤

אין תגובות: