יום שישי, 1 באוקטובר 2021

🌹 זמני שבת פרשת בראשית בבית הרמב"ם:


18:07 - הדלקת נרות, מנחה, קבלת שבת, וערבית של שבת.

8:00 - שחרית, קריאת התורה, ומוסף של שבת.

13:15 - מנחה של שבת

18:59 - צאת שבת.

😷 להקפיד על מסיכות בבית הכנסת.
😷 תפילות זריזות.
😷 אסור להגיע אם הינך עם חום/שיעול או בבידוד.

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב  ❤

אין תגובות: