יום שישי, 13 במאי 2022

🌹 זמני שבת פרשת בהר בבית הרמב"ם:

19:11 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

18:15 - מנחה של שבת
19:00 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
20:09 - צאת שבת ערבית ספירת העומר וברכת הלבנה✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב ❤

אין תגובות: