יום שישי, 3 ביוני 2022

זמני שבת פרשת נשא וחג השבועות בבית הרמב"ם 🔥


יום שישי:
19:25 - הדלקת נרות שבת🕯️🕯️
18:30 – מנחה.
19:10 – קבלת שבת ד"ת מהרב חייא וערבית של שבת.

יום שבת:
8:00 - שחרית ד"ת ומוסף של שבת.

מנחה של שבת - באזור הבית.
סעודה שלישית בבית (אפשר על לחם עד השעה 16:46 לאחר מכן על מזונות).

20:24 - צאת שבת, כניסת החג והדלקת נרות בהעברה מאש לאש.

שבועות:
20:15 – ד"ת מהרב חייא וערבית של יום טוב.
23:00 - תיקון ליל שבועות עם כיבוד קל, כולם מוזמנים (00:38 - חצות הלילה).
01:00 - שיעורו של הרב חייא בן חמו + שירים לכבוד התורה הקדושה.
4:00 - טבילה במקווה.
4:40 – שחרית (הנץ החמה – 5:34).
18:15 – קריאת עשרת הדיברות עבור נשים וילדים.
18:30 – מנחה.
19:00 - שיעור מפי הרב חייא.
20:00 – ערבית של מוצאי חג.
20:24 – צאת החג.


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: