יום שישי, 10 ביוני 2022

🌹 זמני שבת פרשת בהעלותך בבית הרמב"ם19:28 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

18:30 - מנחה של שבת
19:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
20:27 - צאת שבת ערבית וברכת הלבנה ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: