יום שישי, 8 ביולי 2022

🌹 זמני שבת פרשת בלק בבית הרמב"ם19:32 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

18:30 - מנחה של שבת
19:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור לע"נ יחיאל בן יחיא וטרנג'ה 🥂
20:30 - צאת שבת ערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב ❤

אין תגובות: