יום שישי, 22 ביולי 2022

🌹 זמני שבת פרשת מטות בבית הרמב"ם19:16 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

18:30 - מנחה של שבת
19:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 
20:23 - צאת שבת ערבית 

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב ❤

אין תגובות: