יום שישי, 5 באוגוסט 2022

🌹 זמני שבת פרשת דברים-חזון בבית הרמב"ם:19:06 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת.

8:00 - שחרית, קריאת התורה, ד"ת ומוסף של שבת.

מנחה של שבת - לפי הביקוש, נברר אחרי שחרית של שבת.

סעודה שלישית - בבית.

19:35 - סיום אכילה.

20:11 - צאת שבת, אומרים בבית "המבדיל בין קודש לחול", נועלים נעלי בד, ומחליפים לבגדי חול לא מכובסים.

20:30 - ערבית של מוצאי שבת ותשעה באב 🕯️


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: