יום שישי, 30 בספטמבר 2022

🌹 זמני שבת פרשת וילך-שובה בבית הרמב"ם


18:09 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

16:15 - שיעור פ"ש וענייני תשובה
17:15 - מנחה של שבת
18:00 - סעודה שלישית שירים ושיעור
19:01 - צאת שבת וערבית

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב  ❤

אין תגובות: