יום שישי, 7 באוקטובר 2022

🌹 זמני שבת פרשת האזינו בבית הרמב"ם:18:00 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

15:30 - תהלים לילדים עם צל"שים
16:00 - שיעור פ"ש וענייני דיומא
17:00 - מנחה של שבת
17:45 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
18:52 - צאת שבת וערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: