יום ראשון, 16 באוקטובר 2022

🕺🎉❤‍🔥 זמני שמחת תורה בבית הרמב"ם


17:49 | הדלקת נרות ומנחה
18:20 | ערבית של יו"ט וד"ת
18:55 | הקפות 🌀

8:00 | שחרית של יו"ט
10:15 | עליה לתורה של החתנים וילדי בית הכנסת
11:10 | תיקון הגשם 🌧️ ותפילת מוסף
11:45 | קידוש של החתנים 🥂 והקפות 🌀
13:00 | מנחה גדולה

18:42 | צאת החג
18:55 | ערבית (ניתן להגיע עם רכבים)


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: