יום שישי, 14 באוקטובר 2022

💖 זמני יום הושענא רבא בבית הרמב"ם


21:30 | שיעור לנשים בזום מהרב חייא (יישלח קישור במוצ"ש בקבוצת הרבניות).

22:30 | לימוד ותיקון ליל הושענא רבה בסוכת בית הכנסת (להביא ביגוד חם. טלית. וארבעת המינים).

00:30 | שיעור של הרב חייא.

5:25 | תפילת שחרית בשמחה ובזריזות (5:58 מניחים טלית).

אין תגובות: