יום שישי, 18 בנובמבר 2022

🌹 זמני שבת פרשת חיי שרה בבית הרמב"ם16:22 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

14:45 - תהלים 📜
15:30 - מנחה של שבת
16:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
17:17 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: