יום שישי, 25 בנובמבר 2022

🌹 זמני שבת פרשת תולדות בבית הרמב"ם:16:19 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

14:45 - תהלים 📜
15:30 - מנחה של שבת
16:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
17:15 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: