יום שישי, 30 בדצמבר 2022

🌹 זמני שבת פרשת ויגש בבית הרמב"ם:16:28 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

14:45 - תהלים 📜
15:30 - מנחה של שבת
16:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
17:25 - צאת שבת וערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: