יום שישי, 13 בינואר 2023

🌹 זמני שבת פרשת שמות בבית הרמב"ם:


16:39 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ומוסף של שבת

15:00 - תהלים 📜

17:36 - צאת שבת ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: