יום שישי, 24 בפברואר 2023

🌹 זמני שבת פרשת תרומה בבית הרמב"ם:17:16 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

15:30 - תהלים 📜
16:15 - מנחה של שבת
17:00 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
18:10 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: