יום שישי, 3 במרץ 2023

🌹 זמני שבת פרשת תצוה - זכור בבית הרמב"ם17:21 - הדלקת נרות 🕯️🕯️ מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

7:30 - שחרית, קריאת התורה ופרשת זכור ד"ת ומוסף של שבת

לאחר התפילה תהיה קריאה נוספת של פרשת זכור 🌹

נשות מרוקו לא נהגו חובה בהגעה לשמיעת פרשת זכור, אבל השומעת תבוא עליה ברכה.

15:45 - תהלים 📜
16:30 - מנחה של שבת
17:15 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
18:15 - צאת שבת ערבית וברכת הלבנה ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב ❤

אין תגובות: