יום ראשון, 5 במרץ 2023

🎉 תוכנית פורים בבית הרמב''ם:


יום שני תענית אסתר וליל פורים:

כניסת הצום: 4:49
🥳 17:45 - תפילת ערבית חגיגית וקריאת המגילה 📜
מומלץ להגיע בתחפושת 🤴👸
צאת הצום: 18:02
 
יום שלישי - פורים:

🥳 7:00 - תפילת שחרית וקריאת המגילה 📜
 
💵 זכר למחצית השקל:
34 ש''ח לנפש, מומלץ למסור לבית הכנסת (לבדק הבית).

💰 מתנות לאביונים:
מתנות לשני אביונים מינימום 40 ש״ח (20 ש''ח לכל אביון). אפשר להעביר דרכי יחולק ביום פורים עצמו.


💥🥳💥🥳💥🥳💥🥳💥
פורים שמח - בית הרמב''ם
💥🥳💥🥳💥🥳💥🥳💥

אין תגובות: