יום שישי, 14 באפריל 2023

🌹 זמני שבת פרשת שמיני בבית הרמב"ם18:51 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

17:00 - תהלים 📜
17:45 - מנחה של שבת
18:30 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
19:46 - צאת שבת וערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: