יום שישי, 21 באפריל 2023

🌹 זמני שבת פרשת תזריע-מצורע ור"ח אייר בבית הרמב"ם:18:55 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת ור"ח

8:00 - שחרית, הלל, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת ור"ח

17:15 - תהלים 📜
18:00 - מנחה של שבת ור"ח
18:45 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
19:51 - צאת שבת וערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: