יום שישי, 28 ביולי 2023

🌹 זמני שבת פרשת ואתחנן-נחמו בבית הרמב"ם


19:23 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ומוסף של שבת

20:19 - צאת שבת ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: