יום שישי, 11 באוגוסט 2023

🌹 זמני שבת פרשת ראה בבית הרמב"ם
19:11 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

17:30 - תהלים 📜
18:15 - מנחה של שבת
19:00 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
20:05 - צאת שבת וערבית ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב  ❤

אין תגובות: