יום שישי, 25 באוגוסט 2023

🌹 זמני שבת פרשת כי תצא בבית הרמב"ם18:55 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ומוסף של שבת

19:49 - צאת שבת ✨

כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב

אין תגובות: