יום שישי, 8 בספטמבר 2023

🌹 זמני שבת פרשת נצבים-וילך בבית הרמב"ם


18:38 - הדלקת נרות 🕯️🕯️

18:30 - מנחה, קבלת שבת, ד"ת וערבית של שבת

8:00 - שחרית, קריאת התורה ד"ת ומוסף של שבת

17:00 - תהלים 📜
17:45 - מנחה של שבת
18:30 - סעודה שלישית שירים ושיעור 🥂
19:30 - צאת שבת וערבית ✨


כאן זה בית (הרמב"ם) כאן זה לב  ❤

אין תגובות: